hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/053216/Bra

Žiadosť o súhlas na zásah do mokrade podľa § 6 ods. 5 Zákona č. 543/2002 Z.z., v súvislosti so stavbou "Žilina - Trnové, vybudovanie poldra na Trnovke".

Žiadateľ: SVP š.p., Povodie dolného Váhu, OZ, Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany