hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/050304/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., na ošetrenie drevín "Lipovej aleje v Liptovskom Hrádku". Žiadateľ: Lesy SR, š.p., Organizačná zložka OZ Tatry, Juraja Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok.