hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/046834/Bra

Žiadosť o súhlas na vybudovanie drevárne ku existujúcej chate v k.ú. Turany, na parc. KN - C č. 2948/1 a KN - E č. 4105, v zmysle § 14 ods. (2) písm. g) Zák. č. 543/2002 Z.z.

Žiadateľ: Ján Haľama, Železničná 19, 038 53 Turany