hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/046747/Kub

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činnosti v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  v súvislosti s dočasnou inštaláciou prenosných antén spoločne s prívodnými napájačmi, časť Veľká Lúka

Žiadateľ: Rádioklub OM3KHE, Černík 1263/46, 038 53 Turany nad Váhom