hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-ZA-OSZP1-2022/042979/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., v súvislosti s realizáciou geologickej úlohy "Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska - 2. časť." Žiadateľ: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11