hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/042440/Buk

Žiadosť o  vydanie súhlasu a povolenie výnimky zo zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p.  v súvislosti s umožnením výcviku- zdokonalenie v práci vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Žiadateľ: MVSR, Prezídium policajného zboru, Útvar osobitného určenia, Račianska 45, 812 72 Bratislava