hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/040348/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., na let lietajúcim zariadením na území NP Nízke Tatry, za účelom vyhotovenia ortofotosnímok lesných porastov. Žiadateľ: SGS Vision s.r.o. M.M.Hodžu 1072/9, 974 01 Banská Bystrica.