hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/040210/Buk

Žiadosť o povolenie výnimky z podmienok zo Zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. v súvislosti s výskumom v NPR Skalná Alpa, NPR Kotlov žľab a NPR Babia hora.

Žiadateľ: Technická univerzita vo Zvolene, T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen.