hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/027823/Bra

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností ustanovených zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v súvislosti s výskumom anorganickej zložky prírody na území Národného parku Malá Fatra a jeho ochranného pásma.

Žiadateľ: Slovenské národné múzeum v Martine, Malá hora 2, P. O. BOX 155, 036 80 Martin