hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/022773/Bra

Žiadosť o súhlas na zásah do mokrade podľa § 6 ods. (5) zákona č. 543/2002 Z. z. v z.n.p. (ďalej len zákon), vo veci „Novostavba priepustu a účelovej komunikácie, Divina“

Žiadateľ: Marián Bali, Divina 577, 013 31 Divina