hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/021869/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky/vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., na organizovanie športového podujatia Od Tatier k Dunaju, a to tiež v území NP Nízke Tatry. Žiadateľ: Top Koncept s.r.o., Lysákova 24, 841 01 Bratislava.