hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/020969/Buk

Žiadosť o povolenie výnimky podľa zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., v súvislosti s archeologickým prieskumom a zberom.

Žiadateľ: IPEA ob. združene, L. Svobodu 29, 979 01 Rimavská Sobota v zast. PhDr. Tomáš Demian, Aleja Slobody 1888/42, 026 01 Dolný Kubín