hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/020829/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., na vykonanie výcviku útvarom osobitného určenia PZ, v Pustej jaskyni. Žiadateľ: Ministerstvo vnútra SR, Prezídium Policajného zboru, útvar osobitného určenia, Račianska 45, 812 72 Bratislava.