hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/019688/Buk

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov podľa §13 ods. 1 písm. a)  zo zákona 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v z.n.p.

Žiadateľ: Mesto Námestovo, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo a Obec Vavrečka , Vavrečka 203, 029 01 Vavrečka