hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-ZA-OSZP1-2022/015453/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v § 16 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., na vykonanie náhodnej ťažby v NPR Choč. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo obce Medzibrodie nad Oravou, Medzibrodie nad Oravou 122, 026 01 Dolný Kubín.