hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/009961/Bra

Žiadosť o súhlas na výrub v ochranných pásmach elektrických vedení v PR Goľove mláky a Hrabinka, k. ú. Turany, z dôvodu ohrozenia bezpečnosti prevádzky elektrického vedenia.

Žiadateľ: Marián Zauška - Platan, Pribinova 9843/10A, 960 01 Zvolen, v zmysle splnomocnenia Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Pri Rajčianke 2927/8,  010 47 Žilina.