hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2021/038747/Drn

žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v § 14 ods. 1 písm. g) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., v k. ú. Pribylina. Žiadateľ: Stanislav Brirtvík, Vrbová 8599/12, 821 07 Bratislava.