hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2021/038741/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v § 14 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., vykonávať horolezecký výstup v NPR Ďumbier. Žiadateľ: Slovenský horolezecký spolok JAMES, Junácka 6, 832 80 Bratislava.