hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2021/037612/Drn, Buk

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v súvislosti so spracovaním náhodnej ťažby v NPR Bielska skala

Žiadateľ: Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, p.s., Podbiel 470, 027 42 Podbiel