hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2021/034139/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., na vykonanie rekonštrukcie zvážnice v k. ú. Liptovská Osada, v ochrannom pásme 400kV vedenia. Žiadateľ: ENZA s.r.o., Májová 1098, 022 01 Čadca.