hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2021/027575/Bra

Žiadosť o súhlas v zmysle § 49 ods. 7 zák. č. 543/2002 Z.z., v súvislosti so stavbou "Chodníky na evanjelickom cintoríne v Rajci". Investičný zámer bude zasahovať OP CHS - "Lipa v Rajci".

Žiadateľ: Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec