hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2021/024938/Ora

Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. v súvislosti s organizovaním športového podujatia "Veľká Fatra/maratón/). Žiadateľ: Obec Blatnica, Obecný úrad, 038 15 Blatnica.