hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2021/024360/Ora

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. na vjazd a státie s motorovými vozidlami v ochrannom pásme NP Veľká Fatra za účelom výmeny komponentov na existujúcom 400kV vedení V494 Sučany - Medzibrod. Žiadateľ: MVM, s.r.o., Veľká okružná 18, 010 01 Žilina