hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2021/023929/Ora

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. v súvislosti s geologickým a paleontologickým výskumom v oblasti NP Veľká Fatra. Žiadateľ: Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava - mestská časť Karlová Ves.