hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-ZA-OSZP1-2021/023928/Ora

Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. v súvislosti s realizáciou výskumu anorganickej zložky prírody na území Národného parku Veľká Fatra. Žiadateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodvedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie, Mlynská dolina, Ilkovičová 6, 842 15  Bratislava