hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2021/020571/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 14 ods. 2 písm. g) a h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., v súvislosti s drobnou stavbou "Elektrifikácia pod Surovým Hrádkom - NN prípojka" v k. ú. Pribylina. Žiadateľ: JUDr. Miroslava Turňová, Vácka 4116/17, 018 41 Dubnica nad Váhom s spol.