hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2021/014456/Drn

Žiadosť o zmenu rozhodnutia č. OU-ZA-OSZP1-2016/033985-002/Drn zo dňa 6.9.2016, ktorým bol vydaný súhlas v zmysle § 13 ods. 2 písm. d) a e), § 15 ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. (ďalej len "zákon"), a povolená výnimka zo zákazov ustanovených v § 15 ods. 1 písm. g) zákona. Žiadateľ: Farma Východná p.d., 032 32 Východná.