hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2021/013588/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky a vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., v súvislosti s výskumom v rámci projektu "Diverzita alpínskych spoločenstiev rostlin na ruznych prostrorových škálách". Žiadateľ: Prírodovedecká fakulta Univerzita Karlova, Katedra botaniky, Benátská 2, 128 01 Praha 2.