hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2021/011174/Ora

Žiadosť o udelenie výnimky podľa § 15 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. na výrub náletových drevín rastúcich na nánose v toku Turiec, k.ú. Blažovce a k. ú. Moškovec. Žiadateľ: SVP, š. p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany.