hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2021/011165/Ora

Žiadosť o predĺženie rozhodnutia o udelení výnimky v zmysle § 15  zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. v súvislosti s výstavbou stavby "Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou". Žiadateľ: NDS, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava.