hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2021/010088/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., na výrub drevín v území kde platí 4. stupeň ochrany prírody a krajiny, vodný tok Hybica, Biely Váh a Čierny Váh. Žiadateľ: SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábreržie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany.