hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2020/052390/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., na pohyb mimo vyznačený turistický chodník, v území, kde platí 4. stupeň ochrany prírody a krajiny, za účelom fotografovania, na polostrove Ratkovie. Žiadateľ: Tomáš Kučera, Parková 8, 031 01 Liptovský Mikuláš.