hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2020/051219/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., na vjazd a státie motorovým vozidlom na parcele KN-C č. 1136/8 v k. ú. Žiar. Žiadateľ: Telovýchovná jednota Družba Smrečany - Žiar, Žiar 110, 032 05 Smrečany.