hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2020/050821/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., na výrub drevín v území kde platí 4. stupeň ochrany prírody a krajiny, v prietočnom profile rieky Revúca v rkm 1,800 - 16,700, v k. ú. Ružomberok a Liptovská Osada. Žiadateľ: SVP š.p. OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany.