hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-ZA-OSZP1-2020/050460/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., na vjazd a státie motorovým vozidlom na parcele KN-C č. 3003/1 v k. ú. Partizánska Ľupča. Žiadateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosvelta Banská Bystrica.