hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2020/050137/Bra

Žiadosť o súhlas na zásah do mokrade v zmysle § 6 ods. (5) + súhlas na terénne úpravy v blízkosti ochr. pásma chráneného stromu - Lipa v Ďurčinej v súvislosti so stavbou " Výmena podpovrchových vsakovacích a retenčných systémov" podľa Zák. č. 543/2002 Z.z.

Žiadateľ: Obec Ďurčiná, Ďurčiná 77, 015 01 Rajec