domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-ZA-OSZP1-2020/046572/Bra

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia vo veci vydania výnimky a súhlasu podľa zákona 543/2002 Z. z. v z.n.p., v súvislosti s organizovaním podujatia "Slnko na skalách"

Žiadateľ : OZ Slnko na SKALÁCH, Ul. 1. mája 895/20, 010 01 Žilina