domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-ZA-OSZP1-2020/046195/Bra

Žiadosť o udelenie súhlasu na vykonávanie terénnych úprav podľa zákona 543/2002 Z. z. v z.n.p. v súvislosti s realizáciou rekonštrukcie zvážnice.

Žiadateľ: Urbárske pozemkové spoločenstvo Turčianske Kľačany, Turčianske Kľačany 118, 038 61 Vrútky