hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2020/042252/Ora

Žiadosť o udelenie výnimky zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. na výrub stromov  z dôvodu lykožrútovej kalamity v k. ú. Oravská Polhora. Žiadateľ: Urbár obce Rabčice, pozemkové spoločenstvo Rabčice 198, 029 45 Rabčice.