hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2020/039325/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. na sprístupnenie a prevádzkovanie jaskyne alebo jej časti na kultúrno-výchovné účely, liečebné účely a na iné verejné sprístupnenie. Žiadateľ: Ivan Murdzik, penzión Zivka, Hlavná 550, 032 02 Závažná Poruba.