hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2020/039277/Drn

Žiadosť o udelenie výnimky a súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z., v súvislosti s výskumom druhu Betula pubescens a Betula pendula, na území Tatranského národného parku. Žiadateľ: Česká zemědelská univerzita v Prahe, Kamýcka 129, 165 00 Praha - Suchdol.