hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2020/038287/Ora

Žiadosť o udelenie výnimky zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. na výrub dreviny (polosuchý jaseň) v lokalite Mošovská alej v  k. ú. Mošovce, v okrese Turčianske Teplice, Žilinský kraj. Žiadateľ: Slovenská správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod Turiec, Ul. Kollárova 94, 037 72 Martin.