Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2020/034287/Drn

Žiadosť o zmenu rozhodnutia č. OU-ZA-OSZP1-2018/011510-003/Drn zo dňa 20.3.2018. Žiadateľ: PK Metrostav, a.s., Kragujevská 11, 010 01 Žilina