hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2020/033463/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu na výskum a povolenie činnosti zo zákona č. 543/2002 Z.z., v súvislosti s výskumom, v Národnom parku Nízke Tatry, v rámci projektu "Pleistocénne zaľadnenie Západných Karpát". Žiadateľ: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica.