hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2020/032835/Ora

Žiadosť o povolenie výnimky na vjazd a státie motorového vozidla podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., a to do chráneného územia CHKO Horná Orava v okolí Vahanovho vrchu - Starý háj, k. ú. Klin z dôvodu čistenia lesných pozemkov v lesnom poraste Urbárneho spoločenstva Klin. Žiadateľ: Marek Klinovský, Chotárna 35/23, 029 41 Klin.