hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2020/028913/Drn

Žiadosť o zmenu rozhodnutia č. 2010/00348-3/Dur zo dňa 9. 3.2010, zmenené rozhodnutím č. OU-ZA-OSZP1-2014/023108-006/Drn zo dňa 10.11.2014 a rozhodnutím č. OU-ZA-OSZP1-2019/028320-008/Drn zo dňa 9.8.2019, ktorým bol vydaný súhlas a povolená výnimka zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z. v súvislosti so zabezpečením a sprístupnením starého banského diela "Medvedia štôlňa". Žiadateľ: Ing. Ivan Kráľ, Majeríkova 12, 031 01 Liptovský Mikuláš.