hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2020/022346/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., na pohyb mimo vyznačených chodníkov v území TANAPu. Žiadateľ: Mgr. Dobromil Galvánek PhD., Hlavná 193/5, 976 37 Hrochoť.