hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2020/019880/Ora

Žiadosť o predĺženie výnimky podľa § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., t. j. jazdiť a stáť s motorovým vozidlom za účelom zásobovania Chaty Pod Borišovom. Žiadateľ: Ľubomír Kľučiar, Kláštor pod Znievom - Lazany 550, 038 43 Kláštor pod Znievom.