hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2020/01899/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. na organizovanie podujatia - štafetový beh "Od Tatier k Dunaju". Žiadateľ: TopKoncept s.r.o., Lysákova 24, 841 01 Bratislava.