domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

Okresný úrad Senec

OU-SC-OSZP-2021/002356/VIM

19.01.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny na výrub 1 ks dreviny, druh Salix alba, rastúcej na pozemku v k. ú. Chorvátsky Grob z dôvodu narušenia stavby chodníka a možnosti poškodenia rozvodov plynu a elektriky v blízkosti dreviny jej koreňovým systémom.