Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Senec

OU-SC-OSZP-2020/12897//VIM

09.07.2020 vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh Thuja occidentalis, rastúcich na pozemku v k .ú. Rovinka